"Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie".
(Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 298)

CHRZEST ŚWIĘTY W NASZEJ PARAFII UDZIELANY JEST:

w 2-gą i 4-tą niedzielę każdego miesiąca na Mszy św. o godz. 12.00 lub w innym uzgodnionym w kancelarii terminie.

W celu spisania aktu chrztu rodzice zgłaszają się z dokumentami do kancelarii w naszej parafii, około 2 tygodnie przed terminem chrztu).

Wymagane dokumenty to:
1) odpis aktu urodzenia dziecka z USC,
2) świadectwo ślubu kościelnego rodziców,
3) w przypadku osób zamieszkałych w innej parafii, zgoda swojego księdza proboszcza na chrzest poza parafią,
4) dane personalne chrzestnych, ich wiek i dokładny adres zamieszkania. Wymagania stawiane rodzicom chrzestnym (KPK 874): wierzący i praktykujący katolicy (stosowne zaświadczenie od swojego księdza proboszcza chrzestni dostarczają w dniu chrztu dziecka), wiek powyżej 16 lat , przyjęty Sakrament Bierzmowania.

5. W dniu chrztu rodzice i chrzestni przychodzą do zakrystii 15 minut przed Mszą św. aby złożyć podpisy pod aktem chrztu, przedłożyć kartki od spowiedzi oraz zaświadczenia rodziców chrzestnych.

KATECHEZA PRZED CHRZTEM DZIECKA

Wtorek (przed 2 i 4 niedzielą miesiąca)  godz.: 19.00 - salka w domu parafialnym

Rodzice powinni przygotować dla dziecka białą szatę i świecę. Przed chrztem zarówno rodzice jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania. W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.

Właściwym miejscem przygotowania do Chrztu dziecka i jego sprawowania jest własna parafia. Chrzest dzieci odbywa się w kościele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców. Na Chrzest w innym kościele parafialnym, jeśli istnieje słuszna przyczyna, należy uzyskać zgodę proboszcza parafii zamieszkania.
(IV Synod Warszawski, Statuty 242-243 nn)

Różaniec

… Polska nie zwycięży bronią , ale modlitwą , pokutą , miłością bliźniego i różańcem …

słowa Augusta kard. Hlonda (1881-1948) .                       

Nabożeństwa Różańcowe :

     dni powszednie  godz.18.30
     Niedziela            godz.17.30

Różaniec dla dzieci :

    Poniedziałek       godz.17.30
    Środa                 godz.18.30
    Piątek                 godz.17.30