"Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie".
(Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 298)

CHRZEST ŚWIĘTY W NASZEJ PARAFII UDZIELANY JEST:

w 2-gą i 4-tą niedzielę każdego miesiąca na Mszy św. o godz. 12.00 lub w innym uzgodnionym w kancelarii terminie.

W celu spisania aktu chrztu rodzice zgłaszają się z dokumentami do kancelarii w naszej parafii, około 2 tygodnie przed terminem chrztu).

Wymagane dokumenty to:
1) odpis aktu urodzenia dziecka z USC,
2) świadectwo ślubu kościelnego rodziców,
3) w przypadku osób zamieszkałych w innej parafii, zgoda swojego księdza proboszcza na chrzest poza parafią,
4) dane personalne chrzestnych, ich wiek i dokładny adres zamieszkania. Wymagania stawiane rodzicom chrzestnym (KPK 874): wierzący i praktykujący katolicy (stosowne zaświadczenie od swojego księdza proboszcza chrzestni dostarczają w dniu chrztu dziecka), wiek powyżej 16 lat , przyjęty Sakrament Bierzmowania.

5. W dniu chrztu rodzice i chrzestni przychodzą do zakrystii 15 minut przed Mszą św. aby złożyć podpisy pod aktem chrztu, przedłożyć kartki od spowiedzi oraz zaświadczenia rodziców chrzestnych.

KATECHEZA PRZED CHRZTEM DZIECKA

Wtorek (przed 2 i 4 niedzielą miesiąca)  godz.: 19.00 - salka w domu parafialnym

Rodzice powinni przygotować dla dziecka białą szatę i świecę. Przed chrztem zarówno rodzice jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania. W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.

Właściwym miejscem przygotowania do Chrztu dziecka i jego sprawowania jest własna parafia. Chrzest dzieci odbywa się w kościele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców. Na Chrzest w innym kościele parafialnym, jeśli istnieje słuszna przyczyna, należy uzyskać zgodę proboszcza parafii zamieszkania.
(IV Synod Warszawski, Statuty 242-243 nn)

Prośba do wiernych

……..adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny , nową drogę wiary : zaproszeni do przeżywania na nowo historii zbawienia . Nowy rok liturgiczny i duszpasterski w Kościele w Polsce będziemy przeżywać pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”. Czas Adwentu uświadamia , że  życie chrześcijańskie jest nieustannym wzrastaniem w miłości - szukamy tego, co dobre dla nas, ale nie zapominamy też o dobru bliźnich. Współcześnie mamy do czynienia z całkowitym poplątaniem i kłamstwem tego świata. Następuje paradoksalne odwrócenie wartości – grzech przez świat jest przedstawiany jako coś atrakcyjnego i dobrego, a Kościół jest przedstawiany jako ten, który walczy z człowiekiem, ograniczając go i nie pozwalając mu na własny rozwój. Różnego rodzaju dewiacje , wykrzywienia nazywane są miłością, a miłość zgodna z nauczaniem Kościoła uważana jako brak tolerancji. Prawda nazywana jest kłamstwem, a kłamstwo prawdą. Tych przykładów można mnożyć. Każdy z nas w swoim życiu na co dzień spotyka się z odwróceniem wartości. ”Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi” (Mt 5,37). Niech dobro będzie nazwane dobrem, a grzech grzechem" –  Św. Michał pokazuje nam to, że grzech istnieje i to, że Szatan poprzez grzech chce doprowadzić nas do prawdziwej zguby. To jest patron naszych czasów. Kochani przywracamy odmawianie tej szczególnej modlitwy po zakończeniu każdej Mszy świętej w naszym Kościele :

modlitwa papieża Leona XIII :

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.

Amen.

A zatem , aby ratować siebie i świat ,  módlcie się gorąco ……

                                                                                              Ks. Jan Ujma

                                                                                              proboszcz

 

W I Niedzielę Adwentu  2018 roku  Warszawa Młociny