Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną
św. Siostry Faustyny

O Jezu, któryś św. Faustynę uczynił wielką czcicielką nieograniczonego miłosierdzia Twego, racz za jej wstawiennictwem, jeśli to jest zgodne z najświętszą  wolą  Twoją,  udzielić  mi łaski..., o którą Cię proszę. Ja grzeszny nie jestem go- dzien Twego miłosierdzia, ale wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia Siostry Faustyny i nagródź jej cnotę, wysłuchując próśb, które za jej przy- czyną z ufnością do Ciebie zanoszę.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
Święta Siostro Faustyno – módl się za nami.

 

W życiu każdego człowieka największym darem od miłosiernego Boga jest właśnie życie - stworzone przez Boga i nieustannie podtrzymywane.

 

W pierwsze czwartki miesiąca: godz. 19.45

Różaniec

… Polska nie zwycięży bronią , ale modlitwą , pokutą , miłością bliźniego i różańcem …

słowa Augusta kard. Hlonda (1881-1948) .                       

Nabożeństwa Różańcowe :

     dni powszednie  godz.18.30
     Niedziela            godz.17.30

Różaniec dla dzieci :

    Poniedziałek       godz.17.30
    Środa                 godz.18.30
    Piątek                 godz.17.30