Kapłani odwiedzają chorych i osoby starsze w pierwszy piątek miesiąca od godziny 15:00 do 17:00


(Osoby te ze względów zdrowotnych nie są wstanie uczestniczyć w Mszy św. w kościele)
Termin odwiedzin chorych bezpośrednio przed świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocy i Nowym Rokiem jest odpowiednio wcześniej ogłaszany w kościele.

Kapłan, każdego dnia w parafii pełni dyżur, by w razie gdyby ktoś z parafian nagle potrzebował sakramentu chorych mógł tego sakramentu udzielić. Sakrament Namaszczenia Chorych nie jest udzielany osobom zmarłym dlatego należy pamiętać, żeby w niebezpieczeństwie śmierci odpowiednio wcześnie wezwać kapłana.
Osoby, do odwiedzin prze kapłana, by mogły przyjąć Sakramenty św. w domu, można zgłaszać:

 •  w zakrystii, po każdej Mszy św.
 •  kancelarii parafialnej, poniedziałek – godz. 17.00-18.00, środa i piątek – godz. 9.00-10.00, 19.00-20.00
 •  telefonicznie: 022 834 11 61, kom.:

Podczas odwiedzin chorym udzielany jest:

 •  Sakrament Pokuty (Jeżeli osoba chora prosi o spowiedź), 
 •  Komunia św. (Jeżeli chory nie jest w stanie przyjąć Komunii św. powiadamiamy o tym przy zgłoszeniu)
 •  Sakrament Namaszczenia Chorych (na prośbę chorego lub kogoś z rodziny). 

Co należy przygotować?

 •  Stół nakryty białym obrusem
 •  Krzyż i dwie zapalone świece
 •  Można przygotować naczynie z wodą święconą 

   Sakrament Namaszczenia Chorych  udzielany jest na wyraźne życzenie chorego, bądź za jego domniemanym pragnieniem (w takim wypadku na prośbę najbliższych).

   Jest on przede wszystkim sakramentem uzdrowienia, o czym świadczą słowa wypowiadane przez kapłana podczas udzielania tego sakramentu: 

„Przez to święte namaszczenie
niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu
wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Amen.
Pan, który odpuszcza ci grzechy,
niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen."

Prośba do wiernych

……..adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny , nową drogę wiary : zaproszeni do przeżywania na nowo historii zbawienia . Nowy rok liturgiczny i duszpasterski w Kościele w Polsce będziemy przeżywać pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”. Czas Adwentu uświadamia , że  życie chrześcijańskie jest nieustannym wzrastaniem w miłości - szukamy tego, co dobre dla nas, ale nie zapominamy też o dobru bliźnich. Współcześnie mamy do czynienia z całkowitym poplątaniem i kłamstwem tego świata. Następuje paradoksalne odwrócenie wartości – grzech przez świat jest przedstawiany jako coś atrakcyjnego i dobrego, a Kościół jest przedstawiany jako ten, który walczy z człowiekiem, ograniczając go i nie pozwalając mu na własny rozwój. Różnego rodzaju dewiacje , wykrzywienia nazywane są miłością, a miłość zgodna z nauczaniem Kościoła uważana jako brak tolerancji. Prawda nazywana jest kłamstwem, a kłamstwo prawdą. Tych przykładów można mnożyć. Każdy z nas w swoim życiu na co dzień spotyka się z odwróceniem wartości. ”Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi” (Mt 5,37). Niech dobro będzie nazwane dobrem, a grzech grzechem" –  Św. Michał pokazuje nam to, że grzech istnieje i to, że Szatan poprzez grzech chce doprowadzić nas do prawdziwej zguby. To jest patron naszych czasów. Kochani przywracamy odmawianie tej szczególnej modlitwy po zakończeniu każdej Mszy świętej w naszym Kościele :

modlitwa papieża Leona XIII :

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.

Amen.

A zatem , aby ratować siebie i świat ,  módlcie się gorąco ……

                                                                                              Ks. Jan Ujma

                                                                                              proboszcz

 

W I Niedzielę Adwentu  2018 roku  Warszawa Młociny