„BOGU ZALEŻY NA TOBIE”


SPOTKANIA MŁOCIŃSKIE – środa godz.19.30 prowadzą :

Ks. prof. Marek Tatar
Siostra dr Marta Ziółkowska USJK
Coach mgr Anna Nowicka

08.11.2017 ks. prof. M. Tatar
Życie duchowe chrześcijanina

29.11.2017 s. dr M. Ziółkowska USJK :
Miłość w duchowości św. Augustyna

13.12.2017 ks. prof. M. Tatar :
Sztuka modlitwy - medytacja chrześcijańska

10.01.2018 s. dr M. Ziółkowska U SJK
Pismo święte - słowo zbawienia dla każdego w nauce Ojców Kościoła

31.01.2018 s. dr M. Ziółkowska USJK
Świętość małżeństwa i rodziny u Ojców Kościoła

07.02.2018 ks. prof. M. Tatar
Rozeznawanie duchowe i fenomen kierownictwa duchowego

07.03.2018 ks. prof. M. Tatar
Fałszywa pobożność i problem zagrożeń ze strony sekt

21.03.2018 s. dr M. Ziółkowska USJK
Chrześcijaninie poznaj swoją godność ! Zachęty Ojców Kościoła

11.04. 2018 ks. prof. M. Tatar
Miejsce i rola psychologii w procesie rozwoju duchowego

09.05.2018 s. dr. M. Ziółkowska USJK
Vademecum chrześcijanina według św. Augustyna

PORZĄDEK SPOTKAŃ: konferencja tematyczna i warsztaty w formule
coachingowej w perspektywie katolickiej
miejsce spotkań: Parafia Rzymsko – Katolicka, Matki Bożej Królowej Pokoju