UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY  –  07     czerwca    2020

09.00  o Boże błog. , dary Ducha św. opiekę M.B. dla Urszuli i Michała
10.30  o uzdrowienie z choroby alkoholowej i uzdrowienie duszy Wojciecha
12.00  za Parafian  o ustanie epidemii
18.00 
w intencji Piotra z okazji urodzin o łaskę nawrócenia
19.30  za+ Andrzej Makowski (greg.7 )

 

Poniedziałek  -  08   czerwca  2020

07.00  za+ Andrzej Makowski (greg.8 )
18.00  o Boże błog. zdrowie potrzebne łaski dla Saczków , Waśków , Mojses   i Litwinów
18.00  o Boże błog. , dary Ducha św. opiekę M.B. dla Urszuli i Michała

 

Wtorek  -  09     czerwca   2020

07.00  za+ Andrzej  Makowski – (greg.9 )
18.00  o Boże błog. zdrowie potrzebne łaski dla Saczków , Waśków , Mojses   i Litwinów
18.00  o Boże błog. , dary Ducha św. opiekę M.B. dla Urszuli i Michała   

                

Środa  -  10       czerwca   2020

07.00  o Boże błog. , dary Ducha św. opiekę M.B. dla Urszuli i Michała
07.00  za+ Andrzej  Makowski – (greg.10 )
18.00  o Boże błog. zdrowie potrzebne łaski dla Saczków , Waśków , Mojses   i Litwinów
18.00  dziękczynna w XX r. ślubu Barbary i Piotra o błog. Boże dla małżonków i ich dzieci

 

Czwartek  Boże Ciało  -  11     czerwca    2020

09.00  za + Andrzej  Makowski – (greg.11 )
10.30  o Boże błog. , dary Ducha św. opiekę M.B. dla Urszuli i Michała
12.00  za  Parafian
18.00
o Boże błog. potrzebne łaski i opiekę dla Jeżewskich i Wróblewkich
19.30 o Boże błog. zdrowie potrzebne łaski dla Saczków , Waśków , Mojses   i Litwinów

 

Piątek  -  12       czerwca  2020

07.00  za. + Andrzej  Makowski – (greg.5 )
18.00  o Boże błog. zdrowie potrzebne łaski dla Saczków , Waśków , Mojses   i Litwinów
18.00  o Boże błog. , dary Ducha św. opiekę M.B. dla Urszuli i Michała   

 

Sobota  -  13      czerwca   2020

07.00  za + Andrzej  Makowski – (greg.6 )
18.00  o Boże błog. , dary Ducha św. opiekę M.B. dla Urszuli i Michała
18.00  za+ Mariannę i Antoni Porzezińscy