1. Czwarta niedziela Adwentu spoglądamy w stronę Maryi Panny, w której życiu wypełnia się obietnica Boga, złożona praojcom w wierze.

2. Zapraszamy do udziału w ostatnich roratach jutro o godz. 6.50 .

3. Zasiadając jutro do wigilijnej wieczerzy, pamiętajmy nie tylko o licznych świątecznych tradycjach, ale nade wszystko o wspólnej modlitwie, odczytaniu fragmentu Ewangelii oraz śpiewie kolęd.

4. Msza Święta pasterska zostanie odprawiona o godz. 24.00 a po niej dzielimy się opłatkiem taka jest nasza tradycja parafialna .

5. Msze Święte w uroczystość Bożego Narodzenia oraz w drugi dzień świąt według porządku niedzielnego.

6. Okres Bożego Narodzenia to czas odwiedzin duszpasterskich mieszkańców parafii oraz wspólnej modlitwy w rodzinnych domach. Porządek tegorocznych odwiedzin jest dostępny na stronie internetowej oraz na kartkach rozłożonych na stoliku pod chórem .

7. Z racji odwiedzin duszpasterskich zmieni się porządek Mszy Świętych w dni powszednie : godz. 7.00 oraz godz. 16.30 .

8.Opłatki na stół wigilijny? w kruchcie naszego kościoła  Panie z Żywego Różańca  rozprowadzają .

Sianko na stół wigilijny - ministranci rozprowadzają

9. Mamy wolne intencje Mszy św.

10. Prasę katolicka można nabyć przy wyjściu z kościoła. To są numery świąteczne inna cena