1. I Niedzielą Adwentu, tj. 1 grudnia br. rozpoczynamy nowy rok duszpasterski, który będzie realizowany pod hasłem Wielka tajemnica wiary. Wpisuje się on w trzyletni program duszpasterski na lata 2019/2022 pod hasłem Eucharystia daje życie. Hasło drugiego roku będzie brzmiało: Zgromadzeni na świętej wieczerzy. a trzeciego roku – Posłani w pokoju Chrystusa. - pogłębiać nasze rozumienie Eucharystii i oddawać szczególną cześć Chrystusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie. Wiara Kościoła wzrasta przy stole Eucharystii. Pogłębiajmy naszą świadomość czym tak naprawdę jest Eucharystia i jak powinna ona kształtować nasze chrześcijańskie życie.

2. Rozpoczęliśmy liturgiczny okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Do 16 grudnia będziemy zgłębiać tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Kolejne dni mają służyć naszemu bezpośredniemu przygotowaniu do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Wykorzystajmy dobrze ten czas odnowienia i umocnienia więzi z Bogiem i ludźmi. Wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Patrzmy na świętych i błogosławionych : św. Jan Paweł II , Św. o. Pio , kard. Wyszyński..

3. W dni powszednie Adwentu sprawujemy Mszę Świętą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tzw. Roraty - codziennie o godz. 06.45, zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Po mszy świętej zapraszamy dzieci do Domu Parafialnego na mleko i ciastka .

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Spowiedź pierwszo piątkowa godz. 17.30…). W pierwszą sobotę godz. 08.00 na Mszy św. polecamy Matce Najświętszej naszych parafian, oddajmy się Jej Niepokalanemu Sercu.

5. W niedzielę, 8 grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny rozpoczynamy nasze rekolekcje :Adwent z O. Pio. Nauki rekolekcyjne będzie głosić O. Zbigniew Nowakowski kapucyn :

Niedziela na Mszach świętych  a w Poniedziałek i Wtorek godz. 18 lub 20 .

6. Rozpoczynamy Spotkania dla przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania – spotkania prowadzą ks. Proboszcz i S. Marta .13.12.2019 o godz. 19.00 spotkanie organizacyjne .

7. Mamy wolne intencje mszalne .

8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

9. Spotkanie dla ministrantów w sobotę godz.9.00

10. Opłatki i Świece wigilijne dzieło pomocy  dzieciom rozprowadzają Panie z Żywego Różańca

11. Moje słowo na Adwent… pracujmy nad sobą !!!!