NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚW. MARYI PANNY 

1. W drugą niedzielę Adwentu obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - wybrana na matkę Syna Bożego, jako jedyna z ludzi została poczęta i urodziła się bez zmazy grzechu pierworodnego. Dzisiejsza niedziela jest też  -XIX  Dniem modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Do puszek przed kościołem składamy ofiary na pomoc Kościołowi w byłych krajach Związku Sowieckiego. Polecam ten ważny cel ofiarności Parafian.

Spotkanie po Mszy św. o godz.10.30 z Rodzicami dzieci Komunijnych ze szkoły Podstawowej nr 77 z ul. Samogłoska

2 . Dzisiaj rozpoczynamy nasze rekolekcje :Adwent z O. Pio. Nauki rekolekcyjne będzie głosić O. Zbigniew Nowakowski kapucyn :

Niedziela na Mszach świętych  a w Poniedziałek i Wtorek godz. 18 lub 20 .

Patrzmy na Maryję - najpiękniejszy wzór adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Patrzmy na świętych i błogosławionych : św. Jan Paweł II , Św. o. Pio , kard. Wyszyński..

3. W dni powszednie Adwentu sprawujemy Mszę Świętą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tzw. Roraty - codziennie o godz. 06.45, zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Po mszy świętej zapraszamy dzieci do Domu Parafialnego na mleko i ciastka .

4. W tych dniach wspominamy bolesne doświadczenia z naszej najnowszej historii (13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny, a 16 grudnia tego roku dokonano pacyfikacji kopalni „Wujek” na Śląsku). Święty Jan Paweł II ciągle przypominał: „[…] ogromna jest cena, jaką zapłacił naród polski za niepodległość, za prawo do istnienia jako państwo. Przechowujmy w sercach tę świadomość i niech ona stanie się zachętą do głębokiej refleksji o Polsce, nad tym, jaką była, jaką jest i jaką powinna być”.

5. Rozpoczynamy Spotkania dla przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania – spotkania prowadzą ks. Proboszcz i S. Marta USJK . 13.12.2019 o godz. 19.00 spotkanie organizacyjne .

6. Mamy wolne intencje mszalne .

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

8. Spotkanie dla ministrantów w sobotę godz.9.00

9. Opłatki i Świece wigilijne dzieło pomocy  dzieciom rozprowadzają Panie z Żywego Różańca .