1. Dziś Chrystus w piątą niedzielę w ciągu roku liturgicznego przypomina , że nikt z nas ani cała nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii - karmiąc się prawdziwą Miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia . Jednocześnie wsłuchajmy się w to, co mówi List prymasa Polski przygotowujący do beatyfikacji
Czcigodnego Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego

ZWIASTUN DOBREJ NOWINY, ŚWIADEK CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO, ORĘDOWNIK PRAWDY I WOLNOŚCI.

2. We wtorek, 11 lutego, liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes przypada XXVIII Światowy Dzień Chorego. Hasłem tego dnia są słowa Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię(Mt 11, 28).Tego dnia modlimy się z udziałem chorych. Mamy szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych. W naszym kościele Mszę Świętą ze specjalnym nabożeństwem dla chorych będziemy sprawowali o godz. 18.00.

3. W piątek, 14 lutego, obchodzimy święto Świętych Cyryla i Metodego – Patronów Europy. W 1980 roku papież Jan Paweł II ogłosił Świętych Cyryla i Metodego współpatronami Europy. Tego samego dnia tradycja wspomina Świętego Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, nie chciał wyrzec się Chrystusa. Wspominany jest jako m.in. patron zakochanych - okazja do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają.

4. Ojciec Jerzego Wilk kamilianin , który głosił  kazania  o Misjach  na Madagaskarze dziękuje za wsparcie Misji .

5. Zakończyliśmy doroczne odwiedziny duszpasterskie, tzw. kolęda.

6. Mamy wolne intencje mszalne .

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

 

ZAPOWIEDZI

Hubert Wawrzyniecki kaw. z Borzecina   i    Renata Justyna Jardg  panna z paraf. tutejszej