1. Okres Wielkiego Postu intensywna modlitwa i pokuta dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Starajmy się, aby owoce duchowe promieniowały wokół nas. Dzisiaj po Mszy św. o godz.10.30 Spotkanie dla Rodziców dzieci komunijnych ze Szkoły Podstawowej nr.77 a w następną niedzielę ze Szkoły Podstawowej nr,13. Dzisiaj spotkanie dla rodziców młodzieży  przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w Domu Parafialnym o godz. 16.00 .

2. W dzisiejszą niedzielę przypada święto państwowe (od 2011 r.): Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób przywołujemy zasługi wielu oddanych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny.

3. W środę, 4 marca, w liturgii czcimy Świętego Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza, który swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji ani gromadzenia doczesnego bogactwa. Władza i polityka są dziełem Boga, a traktowane jako powołanie mogą stać się też drogą do świętości. Ponieważ Święty Kazimierz jest patronem naszych braci Litwinów, przez jego wstawiennictwo polecajmy Bożej Opatrzności Kościół i naród litewski .W modlitwach pamiętajmy także o naszym biskupie i przyzywajmy orędownictwa dla naszego Ks.Kardynała.

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi św. pierwszo piątkowej w piątek od godz. 17.30.

5. Nabożeństwa Drogi krzyżowej w naszym kościele będziemy odprawiali w piątki o godz. 17.30 dla dzieci i 18.30 dla dorosłych.  Nabożeństwo Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17.30 .

6. We wtorek o godz. 18.00 za wstawiennictwem św. Urszuli Ledóchowskiej modlimy się w intencji naszych rodzin a w środę Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00.

7. Mamy wolne intencje mszalne .

8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

9. Dzisiaj i w następną niedzielę w kruchcie Kościoła - Panie z Odnowy w Duchu świętym przyjmują zgłoszenia na Karty wstępu na Msze beatyfikacyjną kardynała Wyszyńskiego .

10. II Niedziela Wielkiego Postu Ad Gentesw tym roku przypada 8 marca. Będziemy ją obchodzili pod hasłem Eucharystia i misje. Jest to dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. Tego dnia ofiara do puszek jest przeznaczona na rzecz dzieła pomocy misjonarzom Ad Gentes.

11. W piątek 06.03.2020 o godz. 19.00 spotkanie dla przygotowujących się do przyjęcia S. Bierzmowania.