To rodzice wychowują! Ordo Iuris wspiera rodziców i zachęca do składania ?Rodzicielskich oświadczeń wychowawczych?.

Obecnie, na naszych oczach, są upowszechniane i promowane w przestrzeni publicznej idee uważane od zawsze za skrajne i radykalne, idee, które wywołują szok, zdezorientowanie i zamęt w głowach naszych dzieci. Niestety, po próbach zawłaszczenia sfery medialno - publicznej przychodzi czas na wtargnięcie w sferę edukacji, oświaty i kultury oraz ich przejęcie przez siewców wszelkich ideologii wrogich człowiekowi. 

Wobec prób ideologicznego formatowania dzieci w placówkach szkolnych, edukacyjnych czy kulturalnych, to na rodzicach ciąży skuteczna realizacja własnych, konstytucyjnych w sferze oświaty i wychowania.

Instytut Ordo Iuris za niezwykle istotne uznaje wspieranie rodziców w egzekwowaniu ich podstawowych praw, a tym samym stoi na straży Konstytucji RP, która gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

W celu przekazania rodzicom podstawowych informacji o ich konstytucyjnych prawach do wychowania własnych dzieci, eksperci i współpracownicy Instytutu Ordo Iuris przygotowali Przewodnik ?Prawa Rodziców w Szkole?. Przewodnik można pobrać poprzez stronę dlarodzicow.ordoiuris.pl. Wraz z Przewodnikiem rodzicom udostępniono na stronie Rodzicielskie Oświadczenie Wychowawcze.

Złożenie przez rodzica (rodziców) albo opiekuna (opiekunów) prawnego tego Oświadczenia w placówce edukacyjnej jest najprostszym sposobem ochrony dziecka przed treściami nieodpowiednimi dla jego wieku i naruszającymi jego sferę prywatności i wrażliwości. Rodzicielskie oświadczenie wychowawcze zastrzega, że udział dziecka w zajęciach z zakresu szeroko rozumianej tzw. edukacji seksualnej wymaga każdorazowej, odrębnej zgody rodzica wyrażanej po zapoznaniu się z programem i treścią tych zajęć. Oświadczenie jest dostępne przez stronę internetową dlarodzicow.ordoiuris.pl. 

Zachęcamy wszystkich rodziców do pobrania, podpisania i złożenia w placówce szkolnej swojego dziecka tego jednostronicowego dokumentu. Takim prostym działaniem można chronić wrażliwość swoich dzieci, chronić ich prawa do intymności i prywatności oraz pozostawić sobie - rodzicowi głos decydujący w sprawach wychowania i edukacji swoich dzieci .