NIEDZIELA – 11 LUTEGO
  9:00  Za + Adama DĄBROWSKIEGO
10:30  
Za + Wandę
12:00  
Z A   P A R A F I A N
15:00  
Za chorych
18:00  
Za + Henryka KOSIK
19:30  
Za + Daniela SUSKA /w rocznicę urodzin/

PONIEDZIAŁEK – 12 LUTEGO 
  7:00  O jedność w małżeństwie i potrzebne łaski dla rodziny Moniki i Grzegorza
  7:00
18:00
  Za naszą Ojczyznę o wypełnienie woli Bożej

WTOREK – 13 LUTEGO 
  7:00  O wszelkie potrzebne łaski, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Anny
  7:00  
O jedność w małżeństwie i potrzebne łaski dla rodziny Moniki i Grzegorza
18:00  
O łaskę nieba dla + Barbary

ŚRODA – 14 LUTEGO, ŚRODA POPIELCOWA
  7:00  O wszelkie potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla ks. Walentego Królaka
10:00  
Dziękczynna Panu Bogu za synów, synową i wnuków, z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie dla nich
18:00  
O jedność w małżeństwie i potrzebne łaski dla rodziny Moniki i Grzegorza
20:00 
 Za + Kingę o łaskę nieba

CZWARTEK – 15 LUTEGO
  7:00  O jedność w małżeństwie i potrzebne łaski dla rodziny Moniki i Grzegorza
  7:00  

18:00  
Dziękczynna z okazji urodzin z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Janusza

PIĄTEK – 16 LUTEGO
  7:00
  7:00
18:00  
Dziękczynna za dar życia Zosi z prośbą o wszelkie Boże łaski i opiekę Matki Bożej /z okazji 18 urodzin/

SOBOTA – 17 LUTEGO
  7:00
18:00 
Za + Elżbietę MATUSIAK /w 27 rocznicę śmierci/ oraz za + Pawła ŻELAZEK