Podziękowanie

Dziękuję wszystkim Parafianom  za nocne pilnowanie naszego Kościoła w tych trudnych dniach „Wojny kulturowej”.

 

Zostały zamontowane kamery na naszym Kościele – kościół jest monitorowany.

x.jan

Rekolekcje

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 

07.03 – 10.03. 2021

III NIEDZIELA POSTU  godz. 09.00 , 10.30 , 12.00 , 18.00 , 19.30
PONIEDZIAŁEK           godz.   18.00  lub 20.00
WTOREK                   godz.   18.00  lub 20.00
ŚRODA                      godz.   18.00  lub 20.00

cały czas spowiadamy

                 JEZUS CHRYSTUS NASZĄ PASCHĄ

"Chrystus został złożony w ofierze jako nasza Pascha".  1 Kor 5,7

 

 

     

"Chrystus został złożony w ofierze jako nasza Pascha".  1 Kor 5,7

     Słowo PASCHA oznacza PRZEJŚCIE. Bóg przechodzi przez Egipt, wyzwala  i prowadzi naród wybrany do Ziemi Obiecanej. Izraelici przechodzą z niewoli do wolności. Jezus Chrystus umiera i zmartwychwstaje w żydowskie święto Paschy. Nasz Pan przechodzi ze śmierci do życia.
     Wpatrując się w Zbawiciela, mocą łaski Bożej, chcemy podążyć w czasie tych rekolekcji za Barankiem Paschalnym i mieć razem z Nim udział w zwycięstwie nad grzechem, śmiercią i złym duchem.

 

REKOLEKCJONISTA       

Ks. Przemysław Wójcik
Moderator Domowego Kościoła diecezji radomskiej
Kapelan Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

 

     ……. ……wpatrując się w Zbawiciela, mocą łaski Bożej, chcemy podążyć w czasie tych rekolekcji za Barankiem Paschalnym i mieć razem z Nim udział w zwycięstwie nad grzechem, śmiercią i złym duchem…. …

ks. Przemysław Wójcik….

 

 

Dzień I (niedziela)

Bóg zna moje serce.

Jezus dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co kryje się w człowieku.” (J 2,24-25).

        ………………  Człowiek został stworzony na Boży obraz i podobieństwo. W przyjaźń między Bogiem a człowiekiem wchodzi ojciec kłamstwa, szatan.

        Serce człowieka zostaje zranione przez grzech pierworodny. Każdy z nas doświadcza od tego momentu wewnętrznego rozdarcia. Nasz Pan zna moje wnętrze i przychodzi do mnie z orędziem Pokoju ………

 

Dzień II (poniedziałek)

Uwierzyć sercem w Jezusa Chrystusa.

„Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie” (Łk 4,24).

       ……………  Pan Jezus spotyka się z brakiem wiary w swojej ojczyźnie i nie może uczynić żadnego  cudu. Wiara rozwiązuje ręce Zbawiciela. Brak wiary związuje moc Jego uzdrawiania.

      Uwierzyć to nie tylko przyjąć, że Bóg istnieje. Wiara to postawa całego mojego życia wobec Bożych obietnic…………

 

Dzień III (wtorek)

Miłosierdzie Pana.

Pamiętaj o mnie w swoim miłosierdziu(Ps 25,6).

     ……………Orędzie Bożego miłosierdzia wypływa z samego wnętrza Pisma świętego. Historia Zbawienia, którą znajdziemy na kartach Biblii to historia pochylania się Boga nad grzechem człowieka. Męka i śmierć krzyżowa Jezusa Chrystusa, jest najgłębszym momentem wylania się Bożego miłosierdzia. Zmartwychwstały Pan podnosi nas z naszej nędzy i przywraca w człowieku utracony w raju obraz Boga……………………

 

Dzień IV (środa)

Abyśmy mieli życie.

„A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli” (Pwt 4,1).                  

      …………….Uroczystość Wielkanocy to zwycięstwo naszego Pana nad śmiercią. Święto Paschalne to święto życia. Jezus Chrystus przychodzi, abyśmy mieli życie i posiadali je w obfitości. Jest to obietnica życia wiecznego, które rozpoczyna się już teraz na ziemi, a dopełni się w naszej wieczności…….

 

                  

Jezus Chrystus naszą Paschą

 

                                 ………rekolekcje o życiu i śmierci Jezusa Chrystusa

                                 …….. rekolekcje wielkopostne to szczególna chwila, czas łaski

oddajmy się w ręce Maryi jak tego uczył nas sługa Boży Stefan kard. Wyszyński Prymas Polski - Ukochany Ojciec Narodu to On mówił:  „ …Maryja jest naszą przewodniczką oraz najkrótszą i najpewniejszą drogą, która prowadzi do Jezusa Chrystusa. To Ona broni nas przed tym, abyśmy nie odeszli od Prawdy . Pamiętajmy Maryja jest naszą matką, nauczycielką i opiekunką .Ona nam dała  Wyszyńskiego , Wojtyłę i wielu świętych….” .

                 ….. niech zostaną obudzone nasze sumienia przez mądrość Słowa Bożego. Prawda, Dobro i Piękno zwyciężą …
                 …. ...bądźmy przyjaciółmi Jezusa Chrystusa”, czyli ludźmi modlitwy …

                 zapraszam

pamiętam w modlitwie

                  Proboszcz  

                             ks. Jan Ujma           

Apel

APEL

PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

NA WIELKI POST ROKU 2021

 

W najbliższą środę rozpoczniemy Wielki Post. Po raz kolejny będziemy przeżywać ten czas w nadzwyczajnej sytuacji pandemii oraz ograniczeń sanitarnych, które – choć trudne – są wyrazem odpowiedzialnej troski o zdrowie i życie nas wszystkich.

Wielki Post to czas nawrócenia i przygotowania na obchody Świąt Wielkiej Nocy – Świąt zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Nadzieja płynąca z wiary w zmartwychwstanie pomaga nam przetrwać najsmutniejsze dni i największe tragedie, czas lęku i beznadziei, a jednocześnie zachęca nas do poszukiwania i realizacji woli Bożej w naszym życiu.

To, jak głęboko przeżyjemy nadchodzące Święta Wielkanocne, zależy m.in. od dyspozycji naszego serca i właściwego przygotowania się na nie w czasie Wielkiego Postu. Zwracam się zatem do wszystkich wiernych oraz ich duszpasterzy z apelem o szczególne pogłębienie życia duchowego w nadchodzącym czasie.

Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej i obowiązujących rygorów sanitarnych, nikt nie może zostać pozbawiony dostępu do Eucharystii i innych sakramentów, czyli największego skarbu Kościoła, przez które Chrystus daje samego siebie wspólnocie wierzących i zapewnia nam udział w owocach swojej zbawczej męki.

Dla nikogo nie powinno zabraknąć odpowiedniej opieki duchowej. Zachęcam duszpasterzy do gorliwej posługi w konfesjonale; do dostosowania rytmu spowiedzi do aktualnych możliwości i potrzeb wiernych oraz przepisów sanitarnych; do tworzenia wiernym możliwości uczestniczenia w rekolekcjach parafialnych i wspólnotowych, czy to w formie zdalnej, czy stacjonarnej.

Wszystkich wiernych proszę o jak najobfitsze czerpanie z wielkopostnych praktyk tj. postu, modlitwy i jałmużny oraz innych form pobożności, w tym nabożeństw Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali i innych.

Niech trudny czas – jaki przeżywamy już od ponad roku – nie osłabi naszej gorliwości, ale stanie się impulsem do rozwoju naszej ufności i wiary w Zmartwychwstałego Pana.

+ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

                     Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

 

Warszawa, dnia 10 lutego 2021

Intencje mszalne

Niedziela    -   07 marzec  2021

09.00  za +  S.B.K.Ż.R.
10.30  O Boże błog. dla małżeństw i rodzin Kręgów D. Kościoła
12.00  za  Parafian
16.00 
za+ Antoniego Zajkowskiego
18.00  za + Wojciecha  Piotra  Kwiatek (int. greg.07)
19.30  za+ Helenę , Zbigniewa , Aleksandra

 

Poniedziałek   -   08    marzec      2021

07.00  w intencji uczestników akcji „uwolnić cyfrę” i żołnierzy niezłomnych
07.00  za + Wojciecha  Piotra  Kwiatek (int. greg.08)
18.00  zbiorowa do św Michała : +Leokadię , Tadeusza Żuchowskich
20.00  za + Józefa , Rozalię , Kazimierza , Agnieszkę , Stefana                                                                                

 

Wtorek   -   09     marzec   2021                        

07.00  za + zmarłych z rodziny Sióstr
07.00  za + Wojciecha  Piotra  Kwiatek (int. greg.09)
18.00  za + Ryszardę Warzocha Rurka
20.00  za+ Janinę Kret w 6 r. śm.                                                                                                                                                                                           

Więcej…

Ogłoszenia parafialne

1. Czas Wielkiego Postu to czas naszej metanoi, która oznacza przemianę życia, podjęcie nowych wyzwań, pracę nad swoją duchowością, a przede wszystkim zmianę myślenia pod wpływem słowa, które kieruje do nas Bóg. Aby je usłyszeć, trzeba się zatrzymać, wyciszyć, skierować uwagę serca na Boga. Jest wiele spraw ważnych, lecz nie zaniedbajmy tego, co naprawdę istotne.

2. Dzisiaj rozpoczynamy Rekolekcje wielkopostne.: poprowadzi ks. Przemysław Wójcik z Radomia – diecezjalny Moderator Kościoła Domowego , kapelan szpitalny , trwać będą w dniach od 07.03.  do 10.03.20021. Postarajmy się tak zorganizować czas, by mogli w nich uczestniczyć wszyscy nasi bliscy. Bądźmy też dobrymi apostołami i podzielmy się tą informacją z sąsiadami, przyjaciółmi, znajomymi. 

Program rekolekcji w gablocie parafialnej i na ulotkach, które możemy zabrać ze sobą przed wyjściem z kościoła.

3. W poniedziałek o godz. 18.00 przed Mszą św. Nabożeństwo do Świętego Michała . W puszce pod chórem można składać intencje mszalne ….… Pamiętajmy, że to Bóg troszczy się o każdego z nas, posyłając nam swoich aniołów, którzy chronią nas i nam pomagają.

Więcej…