ZBIÓRKI MINISTRANTÓW - soboty godz.: 09.00.

Nie bez przyczyny chłopców stojących przy ołtarzu w białych komżach nazywa się ministrantami. Być ministrantem to znaczy służyć, pomagać.

Pierwsi ministranci usługiwali samemu Panu Jezusowi . W Piśmie Świętym czytamy: „Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? (…) Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał” (J 6, 8-9.11).

Dziś chłopcy wspomagają kapłanów w sprawowaniu Mszy Świętych, nabożeństw, w udzielaniu sakramentów. Dają wzór modlitewnej postawy. W ten sposób służą wiernym, a przez to samemu Jezusowi Chrystusowi, który skrywa się w hostii i w każdym człowieku.

Posługa ministrancka wymaga często wielu wyrzeczeń. Uczy młodzieńca sumienności, odpowiedzialności oraz przede wszystkim świadomego i owocnego uczestnictwa w liturgii.
Staje się znakiem głębokiej i gorliwej wiary.

Ministrantami opiekuje się ks. Radosław Wasiński