NIEDZIELA – 21 KWIETNIA
  9:00  W intencji Xawerego w dniu 13 urodzin
10:30  
Za +Annę i Teodora BOGUCKICH, Stanisławę i Wacława GAWART, zmarłych z rodziny BOGUCKICH, GAWART i BASIAKÓW
12:00  Z A   P A R A F I A N
18:00  Za +Tadeusza KIESZKOWSKIEGO /w 1 rocznicę śmierci/
19:30  Dziękczynna za 40 lat sakramentu małżeństwa Izabeli i Krzysztofa z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo

PONIEDZIAŁEK – 22 KWIETNIA 
  7:00  Za +Krystynę i Szczepana KWASIBORSKICH oraz zmarłych z rodzin: DĘBICKICH, KWASIBORSKICH, KUCZMÓW i BEDNARKÓW
18:00  
ZBIOROWA ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. RITY
18:00  
Za +Stanisława KOBUSA /w miesiąc po śmierci/

WTOREK – 23 KWIETNIA, 
UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
  7:00  Za +Wojciecha CIURZYŃSKIEGO
18:00  
Dziękczynna z okazji 45 urodzin Marty z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
18:00  
Dziękczynna za dar chrztu świętego Zosi z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz potrzebne łaski  

ŚRODA – 24 KWIETNIA 
  7:00
  7:00  

18:00  

CZWARTEK – 25 KWIETNIA, ŚWIĘTO ŚW. MARKA, EWANGELISTY 
  7:00  
18:00 
O Boże błogosławieństwo dla Anny i Aleksandra w dniu urodzin   

PIĄTEK – 26 KWIETNIA
  7:00
18:00  
Za +Małgorzatę o pokój wieczny
18:00


SOBOTA – 27 KWIETNIA
  7:00 
18:00
 O błogosławieństwo Boże w czasie wyjazdu rodziny ANDRASZKÓW