NIEDZIELA – 30 CZERWCA
  9:00  Za +Janinę, Wacława i Edwarda OSIŃSKICH, Władysławę i Michała GUTOWSKICH
10:30  

12:00 
Z A   P A R A F I A N
18:00 
Za +Jana KRUŻELA
19:30  
Za +Stanisławę i Stanisława KACZOROWSKICH 
oraz +Marię i Stanisława RURKÓW

PONIEDZIAŁEK – 1 LIPCA 
  7:00  O dary Ducha Świętego i łaskę nawrócenia dla rodziny SACZKÓW
18:00  Za +Jana KRUŻELA

WTOREK – 2 LIPCA
  7:00  O dary Ducha Świętego i łaskę nawrócenia dla rodziny SACZKÓW
18:00  Za +Jana KRUŻELA

ŚRODA – 3 LIPCA, ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA, APOSTOŁA 
  7:00
 O dary Ducha Świętego i łaskę nawrócenia dla rodziny SACZKÓW
18:00  Za +Stefanię PIECHOTA

CZWARTEK – 4 LIPCA 
  7:00  
O dary Ducha Świętego i łaskę nawrócenia dla rodziny SACZKÓW
18:00  
W 11 rocznicę ślubu Marty i Maćka, w podziękowaniu za sakrament małżeństwa, otrzymane łaski i potomstwo, prosząc o dalszą opiekę i łaskę miłości oraz mądrość w wychowaniu dzieci.

PIĄTEK – 5 LIPCA
  7:00  
WYNAGRADZAJĄCA NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA
18:00  
WYPOMINKOWA

SOBOTA – 6 LIPCA
  7:00  WYNAGRADZAJĄCA NIEPOKALANEMU SERCU MARYI
18:00 
Za dusze w czyśćcu cierpiące

NIEDZIELA – 7 LIPCA
  9:00  W intencji Sióstr i Braci z Koła Żywego Różańca
10:30  W intencji rodzin z kręgów Domowego Kościoła
12:00  Z A   P A R A F I A N
18:00  O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Marianny
19:30  Intencja dziękczynna za 55 lat małżeństwa Ewy i Franciszka ROMAŃCZYKÓW, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo