1.   Obchodzimy dziś XIV Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym poświęcony Ukrainie pod hasłem Uleczyć tęsknotę oraz VI Światowy Dzień Ubogich pod hasłem Chrystus dla was stał się ubogim. Te obchody są dla nas przypomnieniem o wrażliwości na potrzeby innych. Po Mszy św., przez ofiary zbierane do puszek, można będzie wesprzeć parafie na Ukrainie - akcję prowadzi organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

2.   Rozpoczęliśmy małą modernizację naszego ogrzewania w kościele. Prace będą obejmować przebudowę kanałów powietrznych przy piecach i odwrócenie kierunku nawiewu i czerpni powietrza, oczyszczenie kanałów powietrznych wzdłuż naw bocznych oraz zamontowanie w nich kratek nawiewu.

Wykonując te prace, stosunkowo niewielkim kosztem uzyskamy bardziej wydajny system ogrzewania kościoła, ponieważ ogrzane powietrze będzie wdmuchiwane pod ławkami w nawach bocznych a odbierane do powtórnego ogrzania na górze, przez istniejącą instalację. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec listopada. Szacunkowy koszt tej modernizacji to 23 tysiące złotych. Zwracam się z gorącą prośbą o pomoc w finansowaniu tej modernizacji - taca zbierana w przyszłą niedzielę będzie w dużej części przeznaczona na ten cel. Zachęcam także do wpłat bezpośrednio na konto parafii, ta forma jest nawet dużo wygodniejsza, bo większość rozliczeń parafialnych dokonywanych jest właśnie z konta. 

3.   W nadchodzących tygodniach jest jeszcze wiele wolnych intencji mszalnych.