"Różaniec jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem (?). Przedziwna w swej istocie i głębi (?). Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa (?) jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem przez serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca, serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości (?). W tajemnicach radosnych widzimy (?) radość rodziny, macierzyństwa, przyjaźni, wzajemnej pomocy. W tajemnicach bolesnych rozważamy w Chrystusie (i razem z Jego Matką) wszystkie cierpienia człowieka. W tajemnicach chwalebnych odżywają nadzieje życia wiecznego. W Chrystusie zmartwychwstałym cały świat zmartwychwstaje".

( JAN PAWEŁ II , Rzym 7 XI 1983)

 

Październik:

W niedziele: godz. 17.30

W dni powszednie: po Mszy św. wieczornej odprawianej o godz. 18.00

W każdą niedzielę  w ciągu roku o godzinie 08.30