Panie Jezu,
stajemy przez Tobą,
wiedząc, że nas wzywasz
i nas kochasz, takimi, jakimi jesteśmy.
Ty masz słowa życia wiecznego,
a myśmy uwierzyli i poznali,
że Ty jesteś Świętym Boga (J 6, 68).

Jan Paweł II Adoracja

- I-sze niedziele miesiąca ? po Mszy św. odprawionej o godz. 18.00

- każdy czwartek w godz.: 19.00 - 20.00 ( czwartek )