Sakrament bierzmowania jest sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości, dzięki niemu wierni ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego oraz zobowiązują się, jako świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i czynem oraz do jej obrony (por. KK 11). Dlatego wymaga się, by człowiek przyjmujący ten sakrament był odpowiednio przygotowany do podjęcia wynikającej z niego odpowiedzialności.

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA

DO

SAKRAMENTU BIERZMOWANIA1. Miejsce przygotowania.

     Właściwym miejscem przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest Parafia miejsca zamieszkania. Pozwala to poznać bliżej własną Parafię, odnaleźć w niej swoje miejsce i zaangażować się w jej życie. 

2. Czas przygotowania.

            Przygotowanie rozpoczyna się w VIII klasie szkoły podstawowej. 


3. Przygotowanie obejmuje:

     - spotkania w grupach, 
     - udział w diecezjalnych spotkaniach młodzieży,
     - zadania apostolskie, 
     - praktyki życia chrześcijańskiego (codzienna modlitwa, niedzielna eucharystia, comiesięczna spowiedź).


4. Inne wymagania.

     Systematyczne uczestniczenie w szkolnych lekcjach religii.
     (ocena przynajmniej dobra i pozytywna opinia katechety)

  

    

      Dorośli, którzy nie przyjęli dotychczas sakramentu Bierzmowania, mogą być przygotowani indywidualnie lub w grupie po uprzednim zgłoszeniu się w kancelarii parafialnej.

     Zapraszamy