Apel

Apel Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski do rodziców i prawnych opiekunów

Stop Deprawacji Dzieci i Młodzieży!

Rodzicielska kontrola nad zajęciami dodatkowymi w szkołach

Wobec planowanego finansowania przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych apelujemy do rodziców o czujność i roztropność. Warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje.

Według doniesień medialnych, w niektórych miastach Polski od września br. planuje się wprowadzenie (finansowanie) edukacji seksualnej. Są też takie miejsca, w których już realizowana jest tzw. edukacja anty dyskryminacyjna. Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

W celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym etapie kształcenia, należy złożyć w szkole specjalne oświadczenie.

Wzór takiego oświadczenia jest do pobrania poniżej oraz na stronie Komisji Wychowania Katolickiego KEP: www.katecheza.episkopat.pl

bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 19 sierpnia 2019 r.

Komunikat

To rodzice wychowują! Ordo Iuris wspiera rodziców i zachęca do składania „Rodzicielskich oświadczeń wychowawczych”.

Obecnie, na naszych oczach, są upowszechniane i promowane w przestrzeni publicznej idee uważane od zawsze za skrajne i radykalne, idee, które wywołują szok, zdezorientowanie i zamęt w głowach naszych dzieci. Niestety, po próbach zawłaszczenia sfery medialno - publicznej przychodzi czas na wtargnięcie w sferę edukacji, oświaty i kultury oraz ich przejęcie przez siewców wszelkich ideologii wrogich człowiekowi. 

Wobec prób ideologicznego formatowania dzieci w placówkach szkolnych, edukacyjnych czy kulturalnych, to na rodzicach ciąży skuteczna realizacja własnych, konstytucyjnych w sferze oświaty i wychowania.

Instytut Ordo Iuris za niezwykle istotne uznaje wspieranie rodziców w egzekwowaniu ich podstawowych praw, a tym samym stoi na straży Konstytucji RP, która gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

W celu przekazania rodzicom podstawowych informacji o ich konstytucyjnych prawach do wychowania własnych dzieci, eksperci i współpracownicy Instytutu Ordo Iuris przygotowali Przewodnik ‘Prawa Rodziców w Szkole’. Przewodnik można pobrać poprzez stronę dlarodzicow.ordoiuris.pl. Wraz z Przewodnikiem rodzicom udostępniono na stronie Rodzicielskie Oświadczenie Wychowawcze.

Złożenie przez rodzica (rodziców) albo opiekuna (opiekunów) prawnego tego Oświadczenia w placówce edukacyjnej jest najprostszym sposobem ochrony dziecka przed treściami nieodpowiednimi dla jego wieku i naruszającymi jego sferę prywatności i wrażliwości. Rodzicielskie oświadczenie wychowawcze zastrzega, że udział dziecka w zajęciach z zakresu szeroko rozumianej tzw. edukacji seksualnej wymaga każdorazowej, odrębnej zgody rodzica wyrażanej po zapoznaniu się z programem i treścią tych zajęć. Oświadczenie jest dostępne przez stronę internetową dlarodzicow.ordoiuris.pl. 

Zachęcamy wszystkich rodziców do pobrania, podpisania i złożenia w placówce szkolnej swojego dziecka tego jednostronicowego dokumentu. Takim prostym działaniem można chronić wrażliwość swoich dzieci, chronić ich prawa do intymności i prywatności oraz pozostawić sobie - rodzicowi głos decydujący w sprawach wychowania i edukacji swoich dzieci .

Ogłoszenia parafialne

1. „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” – pytanie które stawia nam Bóg w dzisiejszą niedzielę - pytanie o naszą duchową kondycję: podejmujmy nieustannie trud gotowości na spotkanie z Panem. Dzisiaj w Kościele Tydzień Misyjny. Wpisuje się on w trwający w Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny. Dla całego Kościoła to czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. W niedzielę, 20 października br. w każdej parafii / rektoracie odbywają się badania niedzielnych praktyk religijnych (dominicantes i communicantes). Dzisiaj po Mszy św. o 10.30 spotkanie dla rodziców dzieci komunijnych ze Szkoły Podstawowej nr.13 . Dzisiaj jest też Spotkanie dla Rodziców Młodzieży która przystąpi do
Sakramentu Bierzmowania dzisiaj o godz. 16.00 w Domu Parafialnym.

2. We wtorek 22 X liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II.(1920-2005), Polak, jeden z największych papieży naszych czasów. Zapraszamy do udziału we Mszy Świętej o godz. 18.00 . oraz do osobistego sięgania do duchowego dziedzictwa świętego papieża.

Więcej…

Intencje mszalne

Niedziela – 20 października 2019

09.00 za+ Annę Kaczmarek w 3 rocz. śmierci
10.30 za + Mariannę Czajkowską w 5 rocz. śm. , Stanisława Czajkowskiego w 39 rocz. śmierci
12.00 za Parafian
18.00 pan Wojtek
19.30 za+ Janusza Włodarskiego oraz Władysława i Zbigniewa, Bożeny i Andrzeja Michalec


Poniedziałek – 21 października 2019

07.00
18.00 za + Janinę , Kazimierza , Krystynę , Stefana

Więcej…