Apel

Apel Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski do rodziców i prawnych opiekunów

Stop Deprawacji Dzieci i Młodzieży!

Rodzicielska kontrola nad zajęciami dodatkowymi w szkołach

Wobec planowanego finansowania przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych apelujemy do rodziców o czujność i roztropność. Warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje.

Według doniesień medialnych, w niektórych miastach Polski od września br. planuje się wprowadzenie (finansowanie) edukacji seksualnej. Są też takie miejsca, w których już realizowana jest tzw. edukacja anty dyskryminacyjna. Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

W celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym etapie kształcenia, należy złożyć w szkole specjalne oświadczenie.

Wzór takiego oświadczenia jest do pobrania poniżej oraz na stronie Komisji Wychowania Katolickiego KEP: www.katecheza.episkopat.pl

bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 19 sierpnia 2019 r.

Komunikat

To rodzice wychowują! Ordo Iuris wspiera rodziców i zachęca do składania „Rodzicielskich oświadczeń wychowawczych”.

Obecnie, na naszych oczach, są upowszechniane i promowane w przestrzeni publicznej idee uważane od zawsze za skrajne i radykalne, idee, które wywołują szok, zdezorientowanie i zamęt w głowach naszych dzieci. Niestety, po próbach zawłaszczenia sfery medialno - publicznej przychodzi czas na wtargnięcie w sferę edukacji, oświaty i kultury oraz ich przejęcie przez siewców wszelkich ideologii wrogich człowiekowi. 

Wobec prób ideologicznego formatowania dzieci w placówkach szkolnych, edukacyjnych czy kulturalnych, to na rodzicach ciąży skuteczna realizacja własnych, konstytucyjnych w sferze oświaty i wychowania.

Instytut Ordo Iuris za niezwykle istotne uznaje wspieranie rodziców w egzekwowaniu ich podstawowych praw, a tym samym stoi na straży Konstytucji RP, która gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

W celu przekazania rodzicom podstawowych informacji o ich konstytucyjnych prawach do wychowania własnych dzieci, eksperci i współpracownicy Instytutu Ordo Iuris przygotowali Przewodnik ‘Prawa Rodziców w Szkole’. Przewodnik można pobrać poprzez stronę dlarodzicow.ordoiuris.pl. Wraz z Przewodnikiem rodzicom udostępniono na stronie Rodzicielskie Oświadczenie Wychowawcze.

Złożenie przez rodzica (rodziców) albo opiekuna (opiekunów) prawnego tego Oświadczenia w placówce edukacyjnej jest najprostszym sposobem ochrony dziecka przed treściami nieodpowiednimi dla jego wieku i naruszającymi jego sferę prywatności i wrażliwości. Rodzicielskie oświadczenie wychowawcze zastrzega, że udział dziecka w zajęciach z zakresu szeroko rozumianej tzw. edukacji seksualnej wymaga każdorazowej, odrębnej zgody rodzica wyrażanej po zapoznaniu się z programem i treścią tych zajęć. Oświadczenie jest dostępne przez stronę internetową dlarodzicow.ordoiuris.pl. 

Zachęcamy wszystkich rodziców do pobrania, podpisania i złożenia w placówce szkolnej swojego dziecka tego jednostronicowego dokumentu. Takim prostym działaniem można chronić wrażliwość swoich dzieci, chronić ich prawa do intymności i prywatności oraz pozostawić sobie - rodzicowi głos decydujący w sprawach wychowania i edukacji swoich dzieci .

Ogłoszenia parafialne

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce IX Tydzień Wychowania i dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców pod hasłem Zamieszkać razem z Jezusem. Został on ustanowiony jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości. W niedzielę, 15 września br., przypada 53. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, który w tym roku obchodzony jest pod hasłem <Wszyscy tworzymy jedno> (Ef 4, 25). Od wirtualnych wspólnot społecznościowych do wspólnot ludzkich. Przeżywając ten dzień modlitwy w intencji środków społecznego przekazu, prośmy o rzetelność i poszanowanie chrześcijańskich wartości dla wszystkich pracowników mediów. Zachęcamy do korzystania z szerokiej oferty wydawnictw i mediów katolickich.

2. Na szczególny dzień modlitwy w intencji dzieci i młodzieży zapraszamy w święto św. Stanisława Kostki w środę 18 września o godz. 18.00 .

3. W nowym roku duszpasterskim rozpoczynamy przygotowania do sakramentów I Komunii św. i bierzmowania. Informacje o spotkaniach podamy w najbliższą niedzielę . Dzisiaj w niedzielę 15 IX 2019 o godz.16.00 zapraszamy na Spotkanie dla Kandydatów do Bierzmowania w Domu Parafialnym .

Więcej…

Intencje mszalne

Niedziela      –      15  września    2019

09.00       za+ Tadeusza Łukasik (15 greg.)
10.30       za+ Mariannę , Stanisława Zawadzcy , Janinę Zawierucha
12.00       za Parafian
18.00       
z okazji xv r. ślubu o zdrowie , błog. Boże dla Małgorzaty i Artura Rytel i Antoniego
19.30       za+ Reginę Gradek i Stanisława Gradek

 

Poniedziałek    –      16  września  2019

07.00      za + Tadeusza Łukasik  (16 greg.)
18.00       za+ Walentego Trzaskę o miłosierdzie Boże

                 

Wtorek     -               17  września   2019

07.00          za+ Tadeusza Łukasik  (17 greg.)
18.00          intencja dziękczynna w 9 rocz. ślubu Moniki i Grzegorza Zięba o dalsze błog. Boże i szcześliwe rozwiązanie

Więcej…