Sakrament bierzmowania jest sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości, dzięki niemu wierni ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego oraz zobowiązują się, jako świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i czynem oraz do jej obrony (por. KK 11). Dlatego wymaga się, by człowiek przyjmujący ten sakrament był odpowiednio przygotowany do podjęcia wynikającej z niego odpowiedzialności.

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA

DO

SAKRAMENTU BIERZMOWANIA1. Miejsce przygotowania.

     Właściwym miejscem przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest Parafia miejsca zamieszkania. Pozwala to poznać bliżej własną Parafię, odnaleźć w niej swoje miejsce i zaangażować się w jej życie. 

2. Czas przygotowania.

            Przygotowanie rozpoczyna się w III klasie gimnazjum (pierwsze spotkanie odbywa się w październiku).


3. Przygotowanie obejmuje:

     - spotkania w grupach, 
     - udział w rekolekcjach i nabożeństwach (roraty, gorzkie żale, …)
     - udział w diecezjalnych spotkaniach młodzieży,
     - zadania apostolskie, 
     - normalne praktyki życia chrześcijańskiego (codzienna modlitwa, niedzielna eucharystia, comiesięczna spowiedź).


4. Inne wymagania.

     Systematyczne uczestniczenie w szkolnych lekcjach religii.
     (ocena przynajmniej dobra i pozytywna opinia katechety)

  

    

      Dorośli, którzy nie przyjęli dotychczas sakramentu Bierzmowania, mogą być przygotowani indywidualnie lub w grupie po uprzednim zgłoszeniu się w kancelarii parafialnej.

     Zapraszamy

Prośba do wiernych

……..adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny , nową drogę wiary : zaproszeni do przeżywania na nowo historii zbawienia . Nowy rok liturgiczny i duszpasterski w Kościele w Polsce będziemy przeżywać pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”. Czas Adwentu uświadamia , że  życie chrześcijańskie jest nieustannym wzrastaniem w miłości - szukamy tego, co dobre dla nas, ale nie zapominamy też o dobru bliźnich. Współcześnie mamy do czynienia z całkowitym poplątaniem i kłamstwem tego świata. Następuje paradoksalne odwrócenie wartości – grzech przez świat jest przedstawiany jako coś atrakcyjnego i dobrego, a Kościół jest przedstawiany jako ten, który walczy z człowiekiem, ograniczając go i nie pozwalając mu na własny rozwój. Różnego rodzaju dewiacje , wykrzywienia nazywane są miłością, a miłość zgodna z nauczaniem Kościoła uważana jako brak tolerancji. Prawda nazywana jest kłamstwem, a kłamstwo prawdą. Tych przykładów można mnożyć. Każdy z nas w swoim życiu na co dzień spotyka się z odwróceniem wartości. ”Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi” (Mt 5,37). Niech dobro będzie nazwane dobrem, a grzech grzechem" –  Św. Michał pokazuje nam to, że grzech istnieje i to, że Szatan poprzez grzech chce doprowadzić nas do prawdziwej zguby. To jest patron naszych czasów. Kochani przywracamy odmawianie tej szczególnej modlitwy po zakończeniu każdej Mszy świętej w naszym Kościele :

modlitwa papieża Leona XIII :

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.

Amen.

A zatem , aby ratować siebie i świat ,  módlcie się gorąco ……

                                                                                              Ks. Jan Ujma

                                                                                              proboszcz

 

W I Niedzielę Adwentu  2018 roku  Warszawa Młociny